RSS

Tag Archives: paddentrek

The PADDENTREK phenomenon

Come to think of it, the Dutch have a lot of habits regarding animals. I have a new post about animals, this time about the paddentrek, the migration of toads.

Source: www.telstar-online.nl

Some amphibian species, among which the common toad (bufo bufo) and the salamanders, hibernate in the woods, sheltered, and in the spring they wake up and begin a straight mass movement to the nearest stagnant water where they lay eggs and fertilize them. For this purpose, they can cross distances of up to 1,5 km, which happens at twilight and at night. The scientists have not yet discovered how these animals are able to orientate and how they know where the water they are heading for is. And because there are thousands of amphibians moving at the same time and in a straight line, crossing all sorts of obstacles, such as roads, many times they are the victims of cars and bicyclists.

The Dutch wouldn’t be Dutch if they didn’t get involved also in the fate of  these animals.

Not only by road signs such as this:

File:Paddentrek Oranjewoud 02.JPG

Source: www.hskrant.nl

but also by volunteering and getting out on the roads in the evening, gathering amphibians in buckets and taking them on the other side of the road. Also, the volunteers have the duty to count the encountered animals, not only the helped ones, but also the ones for whom help came too late and who were killed.

File:Paddenoverzet 001.jpg

Source: dieren.blog.nl

So maybe next to a visit at Keukenhof I can tempt you with a volunteer action with toads? 🙂

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on 2 April 2012 in ENGLISH POST, Fenomene olandeze

 

Tags: , , , , , ,

Fenomenul PADDENTREK

Dacă stau bine și mă gândesc, olandezii au multe obiceiuri legate de animale. Dar nu pot să vă scutesc, am iar o postare despre animale, de data asta despre fenomenul paddentrek, migrația broaștelor.

Câteva specii de amfibii, printre care broaștele brune râioase și salamandrele, hibernează în păduri, la adăpost, iar primăvara se trezesc și o pornesc în masă în linie dreaptă către cea mai apropiată apă stătătoare, pentru a depune ouă și a le fertiliza. Pot străbate în scopul acesta distanțe de pâna la 1,5 km, ceea ce se întâmplă pe înserat și noaptea. Cercetătorii nu au reușit încă să descopere cum se orientează și cum știu unde se află apa spre care se îndreaptă. Iar pentru că sunt mii de amfibii care se deplaseaza concomitent și în linie dreaptă, traversând tot felul de obstacole, printre care șosele, adeseori sunt victimele mașinilor și bicicliștilor.

Olandezii nu ar fi olandezi dacă nu s-ar implica și în soarta acestor animale.

Nu numai prin semne de circulație ca:

File:Paddentrek Oranjewoud 02.JPG

Sursa: www.hskrant.nl

ci și cu acțiunea multor voluntari care ies seara pe șosele și adună amfibii în găleți, după care le trec pe partea opusă a șoselei. De asemenea, voluntarii au și datoria de a număra animalele întâlnite, nu doar pe cele ajutate, ci chiar și pe cele pentru care salvarea a venit prea târziu și care au fost călcate de mașini.

File:Paddenoverzet 001.jpg

Sursa: dieren.blog.nl

Deci poate pe lângă o vizită la Keukenhof, vă pot face poftă  cu o acțiune de voluntariat cu broaște? 🙂

 
Leave a comment

Posted by on 30 March 2012 in Fenomene olandeze

 

Tags: , , , , , , , ,